Pass da vacanzas Cadi

  • Mir da fermada 2018
  • Nixas 2018
  • Beach Sport 2018
  • Notg en biblioteca 2018
  • Cavar cristallas 2018
  • Militer 2018

Aktuelles

Annunzias pusseivel naven dils 1 da zercladur 2020.

Igl ei ditg buca stau clar. Savein nus menar atras il pass da vacanzas dalla Pro Juventute la stad 2020. Sin fundament dalla situaziun ch’ei semigliurada havein nus decidiu da menar atras il pass da vacanzas. Ils organisaturs ein responsabels da tener en las directivas digl uffeci da sanadad ch’ein valeivlas il mument dil cuors. Entochen ch’il cuors vegn menaus atras sa ei aunc dar ina ni l’autra midada. Ei sa lu era esser che cuors ston vegnir dai giu pér a cuorta vesta. Per saver prender part al pass da vacanzas ston tes geniturs arver in conto - per quei drova ei ina adressa dad email - sur quei conto ora san tut ils affons dalla famiglia s'annunziar per workshops. Tut quels che han priu part avon 2 onns al pass da vacanzas han gia in conto. Per survegnir il Büga ston ins prender part ad in workshop. Nus selegrein cun vus gia uss sil pass da vacanzas 2020. Il team dil pass da vacanzas.

ENGRAZIEL

Aschi bia fatschas cuntentas al Pass da vacanzas Pro Juventute Cadi. Nus engraziein a tut ils affons cordialmein per far cun. Sinseveser egl onn 2020. Vies team dil pass da vacanzas Cadi

Alle Nachrichten Newsletter